SLUŽBY

Stacionář poskytuje následující služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  • poskytnutí stravy

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • sociálně terapeutické činnosti

  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Při práci s klienty vycházíme z jedinečnosti každého člověka,  z jeho specifických potřeb, přáních a cílů. Klademe důraz na individuální práci, ale v denním programu máme i aktivity skupinové.  Klienti se tak mohou účastnit trénování kognitivních funkcí, kondičního cvičení, aktivit v rámci ergoterapie, logopedie, muzikoterapie či arteterapie.