Zpět do obchodu

Registrace

SLUŽBY

 

V Denním stacionáři Druhý Život najdou klienti možnost využití jak individuálních aktivit podle svých potřeb a zdravotního stavu, tak i skupinových terapií v této konkrétní nabídce:

 


  

Kondiční cvičení - IkonaKONDIČNÍ CVIČENÍ

Pomáhá při řešení potíží pohybového aparátu. Pomocí terapeutických a cvičebních metod uvolňuje terapeut například bolestivé napětí svalů, kůži i podkoží, ztuhlost kloubů nebo kloubní blokády.

 


 

Kladivo - IkonaERGOTERAPIE

Prostřednictvím smysluplného zaměstnávání se usiluje o zdokonalování v sebeobslužnosti a rozvíjí se manuální dovednosti pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob s různým typem postižení.

 


 

Logopedie - IkonaLOGOPEDIE

Obor speciální pedagogiky, který se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami řeči a komunikace a tréninkem kognitivních funkcí.

 


 

Tamburína - IkonaMUZIKOTERAPIE

Součást léčebné pedagogiky, která využívá hudbu, zvuk a rytmiku k zlepšení zdravotního stavu.

 


 

Malování, obraz - IkonaARTETERAPIE

Léčebný postup, který využívá výtvarného projevu jako hlavního prostředku poznání a ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Jde o tvořivou činnost s výtvarným materiálem.

 


 

Žárovka - IkonaTVŮRČÍ DÍLNA

Máme možnosti výroby keramiky, drobné pěstování rostlin a samozřejmě kreslení a výrobků z různých materiálů.

 


 

Počítáme i s konzultacemi a přednáškami pro klienty a pečující osoby našich klientů.

 


 

KONDIČNÍ CVIČENÍ

K základnímu procvičování těla máme v tělocvičně pro klienty k dispozici:   CVIČEBNÍ ...

ERGOTERAPIE

V rámci ergoterapie – nácviku dovedností a schopností vedoucích k co nejlepší sebeobsluze – využív...

LOGOPEDIE

...

MUZIKOTERAPIE

Máme k dispozici několik hudebních nástrojů.   V rámci skupinové terapie dochází do denního s...

ARTETERAPIE

Za klienty dochází arteterapeutka slečna Lenka Kurovská, která coby profesionální malířka klienty se...

TVŮRČÍ DÍLNA

...

6 položek celkem
Zpět do obchodu