Zpět do obchodu

Registrace

ERGOTERAPIE

V rámci ergoterapie – nácviku dovedností a schopností vedoucích k co nejlepší sebeobsluze – využíváme kuchyňky, kde si klienti mohou s pomocí asistentů připravit nápoje a svačiny.

 

Kuchař

 

Pomocí míčkování a s ostatními pomůckami podporujeme zlepšování jemné motoriky horních končetin.

 

Míčkování

 

Klienti se věnují kreslení a ostatním kreativním činnostem - navlékání korálků, pletení, práce s papírem.

 

Origami

 

K nácviku pohybu rukou využíváme speciální zrcadlo – Mirror Therapy.

 

Zrcadlo

 

Pro zlepšení kognitivních funkcí využíváme různé metody, např. trénování paměti formou slovních her, přesmyček, kvízů. Dále používáme grafomotorické pomůcky, věnujeme se nácviku čtení, nebo doplňování speciálních logopedických materiálů jak individuálně, tak i zábavnou formou ve skupině.

 

Posilující mozek

 

K dispozici máme tréninkový speciální neuroprogram Brain Jogging a hru Nintendo.

 

PC program
Zpět do obchodu