Zpět do obchodu

Registrace

DENNÍ STACIONÁŘ DRUHÝ ŽIVOT PRO OSOBY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

Denní stacionář

Druhý život

pro osoby se získaným poškozením mozku

 

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou pro lidi se zdravotním handicapem se speciálními potřebami.

 

Určen pro klienty s kombinovaným postižením po poranění mozku, po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, stavech po nádorových onemocněních mozku, případně s lehkou formou DMO. Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.

 

Přestože prostředí denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

 

Denní stacionář je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

Chod stacionáře provázely na samém začátku těžkosti v podobě uzavření služby v době pandemie Covid 19. Stejně jako další podobná zařízení byl i náš stacionář v březnu uzavřen a koncem května znovuotevřen. I po této době docházelo v průběhu r. 2020 k omezování provozu a kontaktů v souvislosti s nastavovanými covidovými opatřeními.

Bylo potřeba začít znovu od začátku, s novými lidmi, novými nápady a s odhodláním vytvořit kvalitní službu, která má smysl. V relativně krátké době došlo k posunu díky dobrému vedení a nadšení celého týmu. Přivítali jsme mezi nás nové klienty, sestavili komplexní balíček péče, nastavili systém kvality, marketingovou strategii a komunikaci.  Pro stacionář jsme získali novou tvář, kladenského zpěváka a skladatele Jaryho Taubera, kterého jsme pozvali ke stálé spolupráci. Do sociálních médií vkládáme aktuality o zajímavých setkáních a činnostech, které klienty i pracovníky obohacují v oblastech všeobecného přehledu, dovedností, znalostí. Den za dnem roste povědomí o naší práci. Navazujeme nová partnerství, ke spolupráci se nám podařilo získat významného sponzora. Došlo k obnovení spolupráce s pražskou organizací Cerebrum, která se dlouhodobě věnuje lidem se získaným poškozením mozku, jejich rodinám a celkově problematice mozkových traumat a zkvalitňování následné péče pro tuto cílovou skupinu v rámci ČR.

 

Denní stacionář je registrovanou službou dle zákona 108/2006 par. 46, zřizovatelem je zapsaný spolek V.O.D.A. z.s., IČO 00472263.

Zpět do obchodu