Zpět do obchodu

Registrace

DENNÍ STACIONÁŘ DRUHÝ ŽIVOT PRO OSOBY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

Denní stacionář

Druhý život

pro osoby se získaným poškozením mozku

 

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou pro lidi se zdravotním handicapem se speciálními potřebami.

 

Určen pro klienty s kombinovaným postižením po poranění mozku, po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, stavech po nádorových onemocněních mozku, případně s lehkou formou DMO. Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.

 

Přestože prostředí denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

 

Denní stacionář je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

 

Denní stacionář je registrovanou službou dle zákona 108/2006 par. 46, zřizovatelem je zapsaný spolek V.O.D.A. z.s., IČO 00472263.

Zpět do obchodu