Denní stacionář Druhý život

Previous
Next

Kladno

DS DRUHÝ ŽIVOT

T. G. Masaryka 225

272 01 Kladno

e-mail:vedeni@drzi.cz

facebook:

 

Denní stacionář je otevřen

každý pracovní den od 8:00 do 16:00

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou zejména pro osoby se získaným poškozením mozku po CMP, úrazech mozku, nádorových onemocněních mozku, s roztroušenou sklerózou, po neuroinfekcích, s lehkou formou DMO, případě jiné formy poškození mozku.

 

Služba je určena pro dospělé od 19 – 64 let.

Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.

Přestože prostředí denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

Denní stacionář je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

                                        Spolupracujeme s fakultou Biomedicínského inženýrství FBMI při ČVUT.

Nabízíme služby, jako jsou:

  • LOGOPEDIE                   
  • ARTETERAPIE
  • MUZIKOTERAPIE
  • KONDIČNÍ CVIČENÍ
  • TVŮRČÍ DÍLNA
  • ERGOTERAPIE

 

Tváří a jedním z partnerů denního stacionáře se stal kladenský kytarista, skladatel a zpěvák Jary Tauber                              https://www.auroraagentura.cz/jary-tauber/

Denní stacionář je registrovanou službou dle zákona 108/2006 par. 46, zřizovatelem je zapsaný spolek V.O.D.A. z.s., IČO 00472263.