logo-drzi-logo

O stacionáři

DENNÍ STACIONÁŘ PRO OSOBY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

Přestože prostředí Denního stacionáře poskytuje potřebné zázemí a podporu, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například, samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby. DS je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

Služby DS jsou určeny zejména osobám:

  • se získaným poškozením mozku
  • po cévních mozkových příhodách
  • stavech po nádorových onemocněních mozku
  • s lehkou formou DMO
  • s roztroušenou sklerózou
  • po neuroinfekcích


POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou pro lidi se zdravotním handicapem se speciálními potřebami. Prostory DS jsou bezbariérové a poskytují klientům aktivní využití denního času ve společnosti podobně postižených lidí. Nabízíme aktivizační služby zaměřené ke zvýšení soběstačnosti jednotlivce. Dáváme lidem majícím chuť a motivaci ke zlepšování kvality svého života po získaném handicapu možnost rozvíjet své schopnosti a co nejvíce se pomocí neurorehabilitace přiblížit k samostatnému životu.

DS je určen pro lidi ve stabilizovaném zdravotním stavu nevyžadujícím stálou lékařskou péči, alespoň částečně soběstačné a pro věkovou kategorii mladých dospělých 19 – 26 let a dospělých 26 – 64 let.

V DS získáte pomoc personálu při hygieně, poskytování terapeutických činností v oblasti ergoterapie s možností využití speciálních aktivizačních metod pro rozvoj kognitivních funkcí – muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie, canisterapie, speciální neuroprogramy na PC a další. Dle zájmu můžeme poskytnout vzdělávací aktivity – práce na PC, angličtina, procvičování všeobecných znalostí, trénování paměti, apod. Pro pohybové aktivity je v DS k dispozici vertikalizační stojan pro nácvik stoje a stability.

Klienti, kteří využívají v domácím prostředí služby fyzioterapeuta nebo klinického logopeda, můžou individuálně využívat tyto terapie hrazené jejich zdravotní pojišťovnou v prostředí DS (jejich terapeut může do našeho do zařízení docházet).

Cílem služby DS je dát lidem s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.