logo-drzi-logo

O stacionáři

DENNÍ STACIONÁŘ DRUHÝ ŽIVOT PRO OSOBY SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

Určeno zejména osobám se získaným poškozením mozku, po cévních mozkových příhodách, stavech po nádorových onemocněních mozku, s lehkou formou DMO, s roztroušenou sklerózou, po neuroinfekcích. 

Přestože prostředí Denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například, samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

Denní stacionář je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou pro lidi se zdravotním handicapem se speciálními potřebami.

Prostory Denního stacionáře jsou bezbariérové a poskytují klientům aktivní využití denního času ve společnosti podobně postižených lidí. Nabízíme aktivizační služby zaměřené ke zvýšení soběstačnosti jednotlivce. Dáváme lidem majícím chuť a motivaci ke zlepšování kvality svého života po získaném handicapu možnost rozvíjet své schopnosti a co nejvíce se pomocí neurorehabilitace přiblížit k samostatnému životu.

Denní stacionář je určen pro lidi ve stabilizovaném zdravotním stavu nevyžadujícím stálou lékařskou péči, alespoň částečně soběstačné a pro věkovou kategorii mladých dospělých 19 – 26 let a dospělých 26 – 64 let.

V Denním stacionáři získáte pomoc personálu při hygieně, poskytování terapeutických činností v oblasti ergoterapie s možností využití speciálních aktivizačních metod pro rozvoj kognitivních funkcí – muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie, canisterapie, speciální neuroprogramy na PC a další. Dle zájmu můžeme poskytnout vzdělávací aktivity – práce na PC, angličtina, procvičování všeobecných znalostí, trénování paměti, apod.

Klienti, kteří využívají v domácím prostředí služby fyzioterapeuta nebo klinického logopeda, můžou individuálně využívat tyto terapie hrazené jejich ZP v prostředí Denního stacionáře (jejich terapeut může do našeho do zařízení docházet).

Pro tělesné aktivity jsou v Denním stacionáři k dispozici vertikalizační stojan pro nácvik stoje a stability.

Cílem služby Denního stacionáře je dát lidem s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.