logo-drzi-logo


Základní informace o stacionáři

Stacionář je určen osobám:

Věková kategorie: 19 – 64 let.

Forma poskytování služby: ambulantní

Místo poskytování služby: T. G. Masaryka 225 Kladno. Vchod je z pěší zóny kovanou branou mezi obchody U Provazníků a Idea Creative. Prostory stacionáře jsou bezbariérové.

Čas poskytování služby: Stacionář je v provozu každý všední den od 8.00 do 16.00 hodin.

Můžeme poskytnout pomoc osobám v chronickém stádiu onemocnění i těm, kteří po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost. Stacionář není určen osobám vyžadující stálou lékařskou péči a osobám ohrožujícím sebe nebo své okolí.

Realizace sociální služby

V souladu se zákonem o sociálních službách stacionář poskytuje tyto základní činnosti:

Co konkrétně nabízíme:

– pomoc a podporu při úkonech péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, podání stravy apod.) tak, aby byla co nejvíce podpořena soběstačnost klienta 

– trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti

– nácvik orientace v čase a prostoru

– nácvik dalších kognitivních (poznávacích) funkcí jako je logické myšlení, rozhodování, pozornost, učení apod. s využitím speciálních počítačových programů

– nácvik psaní, čtení, počítání

– grafomotorická cvičení

– nácvik manipulace s penězi

– kroužek vaření

– nácvik práce s PC/tabletem

– kroužek angličtiny

– muzikoterapie

– arteterapie

– gardenterapie

– hmatová, čichová, sluchová a zraková stimulace

– stimulace jemné a hrubé motoriky

– kulturní a společenské aktivity (výlety, procházky, ZOO, návštěva divadla apod.)

– podpora využívání veřejných služeb s doprovodem (nakupování, MHD, pošta apod.)

– kondiční cvičení

– relaxační cvičení

– cvičení ve vertikalizačním stojanu pro nácvik stoje a stability

Klienti, kteří v domácím prostředí využívají služby fyzioterapeuta nebo klinického logopeda, můžou individuálně využívat tyto terapie hrazené jejich zdravotní pojišťovnou v prostředí stacionáře (jejich terapeut může do našeho do zařízení docházet).

Vznik a budoucnost

Jak to začalo

Nápad a postupná realizace denního stacionáře pro lidi se získaným poškozením mozku navazuje na příběh Zdeňka a Jiřiny. Rodina Zdeňka hledala možnost péče s adekvátními službami mimo domov, aby měl Zdeněk možnost navazovat kontakty s podobně postiženými lidmi a využívat odborné terapie, které by umožňovaly zlepšování kvality jeho života, dovedností a tím i možnost přiblížit se co nejvíce k samostatnosti. Na druhé straně zažívala Jiřina životní zlom po sdělení výsledků z neurologických vyšetření, kde jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Ve velmi krátkém okamžiku ztratila práci a partnerské zázemí. Začal boj s časem, který provázela úzkost, strach z budoucnosti a naprosté sociální odloučení. Osudy Jiřiny a Zdeňka se propojily. Společně s dalším odborníkem a rodinami začali realizovat myšlenku vybudování služby určené lidem s podobným handicapem. 

Realizace

Tato vize našla odezvu u podobně smýšlejících lidí a podařilo se nám společnými silami dospět do bodu, kdy bylo možné 20. 2. 2020 denní stacionář otevřít. Tomu předcházelo dlouhé hledání bezbariérového objektu na Kladně a následné vyjednávání finanční podpory na kladenském magistrátu. Na Krajském úřadě Středočeského kraje bylo třeba sociální službu denního stacionáře řádně zaregistrovat a zajistit vše potřebné k podpoře a začlenění do veřejné sítě sociálních služeb. V neposlední řadě bylo třeba zajistit stavební úpravy prostoru a jeho následné vybavování.

Jsme unikátní

Žádné podobné specializované zařízení pro dospělé osoby po úrazech hlavy, po cévních mozkových příhodách nebo podobných neurologických handicapech ve Středočeském kraji není. Denní stacionáře pro handicapované s kombinovaným postižením existují pro děti, seniory nebo jsou určeny pro osoby s mentálním postižením. Naším záměrem bylo vytvořit místo, kde by mohli lidé se získaným poškozením mozku smysluplně trávit svůj čas. 

V čem stacionář pomůže

Rodinným příslušníkům, kteří v domácím prostředí pečují o takto nemocného člena rodiny, přináší existence zařízení tohoto typu velké ulehčení od každodenních 24-hodinových povinností. Handicapovanému člověku naopak umožní vymanit se z izolace domácího prostředí a přijít do kontaktu s lidmi, kteří mají podobné problémy a podobné potřeby – mají tak možnost se vzájemně motivovat a obohacovat o své dobré zkušenosti. Zároveň ale klienty podporujeme v sociálním začleňování i mimo stacionář.

A co dál?

Do budoucna bychom rádi rozšířili projekt o další sociální služby – odlehčovací službu, týdenní stacionář a celoroční pobytovou službu.