logo-drzi-logo

Denní stacionář Druhý život a natáčení České televize pro pořad Klíč.

Denní stacionář Druhý život a natáčení České televize pro pořad Klíč.

Tento týden probíhalo ve stacionáři natáčení dalších dílů pro pořad Klíč. První zmínka o našich službách se objevuje již v díle ze 7 září 2022, který je dostupný ke shlédnutí zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/222562221700012/

 

V dalším díle pořadu Klíč, který bude zařazen do vysílání dne 19.10 2022 v obvyklém vysílacím čase, představíme veřejnosti práci našich zaměstnanců s klienty, cíle stacionáře a vize do budoucnosti.

 

Dokument zachycuje naše zaměstnance a klienty v každodenním provozu, představuje pestrost výukových a volnočasových aktivit, které zde ve stacionáři nabízíme našim klientům formou individuálních balíčků s ohledem na jejich možnosti a osobní cíle.

 

Aby byla naše práce co nejvíce efektivní, pracujeme společně na budování nových vazeb, navazování partnerství, posilování znalostí a dovedností zaměstnanců, implementaci nových výukových aplikací a programů, zavádění inovativních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pestrých volnočasových aktivit a v neposlední řadě hledání nových cest financování s cílem zajistit stacionáři co nejvyšší míru finanční nezávislosti.