logo-drzi-logo

Denní stacionář Druhý život Kladno

***

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou zejména pro osoby se získaným poškozením mozku po CMP, úrazech mozku, nádorových onemocněních mozku, s roztroušenou sklerózou, po jakýchkoliv zánětlivých onemocnění mozku, s lehkou formou DMO, případě s jinou formou poškození mozku.

Služba je určena pro dospělé od 19 do 64 let, pro osoby sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.

Přestože prostředí denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

Stacionář je určen pro klienty v chronickém stadiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

Stacionář je otevřen každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

Denní stacionář je registrovanou službou dle zákona 108/2006, § 46, zřizovatelem je V.O.D.A. z.s., IČO 00472263.

***

Spolupracujeme s Fakultou biomedicínského inženýrství při ČVUT.

Tváří a jedním z partnerů denního stacionáře se stal kladenský kytarista, skladatel a zpěvák Jary Tauber.

***

Denní stacionář Druhý život

T. G. Masaryka 225

272 01 Kladno

e-mail: vedeni@drzi.cz

facebook: