logo-drzi-logo

Profesionalizace zaměstnanců ve spolupráci s nadací ČEZ

Profesionalizace zaměstnanců ve spolupráci s nadací ČEZ

Dne 8. 8. 2022 proběhlo první kolo vzdělávání pracovníků DS v rámci projektu Profesionalizace zaměstnanců za podpory nadace ČEZ

                 https://www.nadacecez.cz/

a Institutu pomoci při poškození mozku

http://https //www.institutpomocimozku/cz

 

 

Dne 8. srpna 2022 proběhlo ve stacionáři první kolo odborných praktických školení, která mají za cíl zvýšit dovednosti a znalosti zaměstnanců stacionáře. Nabyté dovednosti  tak budeme moci využít při práci s klienty a zvýšit tak kvalitu poskytovaných služeb, které obohatíme o nové prvky.

V rámci školení ergoterapie jsme ocenili především poznatky o fungování lidského těla v souvislosti s mozkovou aktivitou a v praktických ukázkách si naši zaměstnanci osvojili účinná cvičení, která našim klientům pomohou při posilování pohybového aparátu a při relaxaci.

Nutriční poradenství přispělo k ucelení znalostí příjmu a vhodné kombinaci potravin pro osoby s poškozením  mozku a jejího vlivu na celkovou kondici.

Školení psychologie zaměřené na aktivizaci a tréning kognitivních funkcí

Organizátor školení: Institut pomoci při poškození mozku

Dne 20. září 2022

Odborný lektor: Phdr.Vladana Vasková                         

Vznik kognitivního deficitu

Důsledky kognitivního deficitu

Kompenzační strategie