logo-drzi-logo

Jaké služby poskytujeme

Při práci s klienty vycházíme z jedinečnosti každého člověka,  z jeho specifických potřeb, přáních a cílů. Klademe důraz na individuální práci, ale v denním programu máme i aktivity skupinové.  Klienti se tak mohou účastnit trénování kognitivních funkcí, kondičního cvičení, aktivit v rámci ergoterapie, logopedie, muzikoterapie či arteterapie.