Zpět do obchodu

Registrace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

POSLÁNÍ: Druhý Život - Ikona "Ruce a srdce"

Posláním Denního stacionáře Druhý život je poskytovat podporu a pomoc osobám s neurologickými problémy v denním provozu tak, abychom směřovali k udržení či rozvoji jejich soběstačnosti, samostatnosti a zvládání každodenních životních situací.

 

CÍL: Druhý Život - Ikona "Hora"

Cílem služby Denního stacionáře je poskytnout osobám s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

 

ZÁSADY: Druhý Život - Ikona "Terč"

Respektujeme jedinečnost každého klienta, vycházíme z jeho individuálních potřeb a přání. Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti s přihlédnutím k jejich zdravotnímu omezení. Snažíme se zapojit klienty do společnosti a běžných situací, které život přináší. Dodržujeme Etický kodex Denního stacionáře.

 

 

Zpět do obchodu