logo-drzi-logo


Veřejný závazek

Poslání

Posláním denního stacionáře Druhý život je poskytovat podporu a pomoc osobám se získaným poškození mozku po CMP, úrazech mozku, s nádorovým onemocněním mozku, s roztroušenou sklerózou, po jakýchkoliv zánětlivých onemocněních mozku, s lehkou formou DMO či s jinou formou poškození mozku. V denním provozu poskytovat služby tak, abychom směřovali k udržení či rozvoji jejich soběstačnosti, samostatnosti a zvládání každodenních životních situací.

Cíle

Cílem služby Denního stacionáře je poskytnout osobám se získaným poškozením mozku možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

Zásady

Respektujeme jedinečnost každého klienta, vycházíme z jeho individuálních potřeb a přání. Podporujeme klienty v soběstačnosti a samostatnosti s přihlédnutím k jejich zdravotnímu omezení. Snažíme se zapojit klienty do společnosti a běžných situací, které život přináší. Dodržujeme Etický kodex Denního stacionáře.