logo-drzi-logo

Výuka ve stacionáři a vize do budoucnosti

Výuka ve stacionáři a vize do budoucnosti

Ve spolupráci s Nadací ČEZ usilujeme o získání a posílení vazeb s institucemi, které by klientům naší organizace umožnily co nejefektivněji využít čas na vzdělávání a posilování kognitivních funkcí. V závislosti na uzavření některých sociálních služeb z důvodu pandemie Covid 19 a z důvodu ekonomické nestability díky válečným konfliktům  a rostoucím cenám energií, se neustále zamýšlíme nad tématem digitalizace některých služeb stacionáře. Krátce řečeno, cítíme potřebu být připraveni a nechceme, aby se opakovala situace, kdy z důvodu uzavření stacionáře byli naši klienti na delší dobu odříznuti od poskytovaných služeb a od kontaktu s našimi pracovníky.

Společně se Západočeskou Univerzitou v Plzni testujeme nový výukový program, který je založen na individuálních potřebách a možnostech klientů. Pro spolupráci na rozvoji dovedností a pro implementaci nových prvků do výuky a volnočasových aktivit klientů se nám s pomocí Nadace ČEZ v rámci služební cesty podařilo získat organizaci Inercia Digital.

Společnost Inercia Digital S.L. byla založena v roce 2010 a specializuje se na inovace v oblasti digitálních dovedností na mezinárodní úrovni

Inercia Digital má rozsáhlé zkušenosti s účastí na inovativních evropských vzdělávacích projektech a v roce 2017 byla jmenována Evropskou komisí novým členem „Digital Skills and Jobs Coalition“. Dále je držitelem certifikátu AENOR EA0043: Inovativní společnost roku 2015.

Během posledních let společnost vytvořila a řídila řadu e-learningových platforem pro školy, vzdělávací centra, podnikatelský a neziskový sektor s cílem integrovat ICT do jejich každodenních činností. Posláním organizace je podporovat školení a inovace v oblasti digitálních dovedností v celé Evropě.

Pro rok 2023 budeme ve spolupráci s Inercia Digital připravovat projekt, jehož smyslem bude zařazení digitálních výukových programů do práce s osobami se získaným poškozením mozku s důrazem na specifika, která tato práce vyžaduje, tj. uživatelskou srozumitelnost, přehlednost a individuální přístup.