Zpět do obchodu

Registrace

O STACIONÁŘI

 

Denní stacionář DRUHÝ ŽIVOT

pro osoby SE ZÍSKANÝM POŠKOZENÍM MOZKU

 


 

Určeno pro klienty s kombinovaným postižením po poranění mozku, po cévních mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, stavech po nádorových onemocněních mozku, případně s lehkou formou DMO. Pro lidi sice s handicapem, ale s chutí být více soběstační a chutí učit se nové věci v chráněném bezbariérovém prostředí.

 

Přestože prostředí Denního stacionáře bude poskytovat potřebné zázemí a asistenci, je od zájemců požadováno, aby byli z větší části soběstační při běžných denních potřebách. To znamená například, samostatně se najíst, alespoň částečně obléci, přemístit se z vozíku na postel a zpět a do velké míry zvládnout i základní hygienické potřeby.

 

Denní stacionář je určen pro klienty v chronickém stádiu onemocnění i pro klienty, kteří následně po akutním zaléčeném stavu potřebují aktivity zlepšující jejich schopnosti a samostatnost.

 

Popis realizace sociální služby Denního stacionáře

 


 

Denní stacionář je ambulantní sociální službou určenou pro lidi se zdravotním handicapem se speciálními potřebami.

 

Denní stacionář je registrovanou službou dle zákona 108/2006 par. 46, zřizovatelem je

V.O.D.A. z.s., IČO 00472263.

 

Prostory Denního stacionáře jsou bezbariérové a poskytují klientům aktivní využití denního času ve společnosti podobně postižených lidí. Nabízíme aktivizační služby zaměřené ke zvýšení soběstačnosti jednotlivce. Dáváme lidem majícím chuť a motivaci ke zlepšování kvality svého života po získaném handicapu možnost rozvíjet své schopnosti a co nejvíce se pomocí neurorehabilitace přiblížit k samostatnému životu.

 

Denní stacionář je určen pro lidi ve stabilizovaném zdravotním stavu nevyžadujícím stálou lékařskou péči, alespoň částečně soběstačné a pro věkovou kategorii mladých dospělých 19 - 26 let a dospělých 26 - 64 let.

 

V Denním stacionáři získáte pomoc personálu při hygieně, poskytování terapeutických činností v oblasti ergoterapie s možností využití speciálních aktivizačních metod pro rozvoj kognitivních funkcí – muzikoterapie, arteterapie, pohybové terapie, canisterapie, speciální neuroprogramy na PC a další. Dle zájmu můžeme poskytnout vzdělávací aktivity – práce na PC, angličtina, procvičování všeobecných znalostí, trénování paměti, apod.

 

Klienti, kteří využívají v domácím prostředí služby fyzioterapeuta nebo klinického logopeda, můžou individuálně využívat tyto terapie hrazené jejich ZP v prostředí Denního stacionáře (jejich terapeut může do našeho do zařízení docházet).

 

V Denním stacionáři je možnost využívat speciální odlehčovací individuální terapie dle zájmu – masáže, reflexní terapie, lymfatické masáže, kraniosakrální terapie (jedná se o placené služby).

 

Pro tělesné aktivity jsou v Denním stacionáři k dispozici standardní přístroje na trénink pohybu – motomed a vertikalizační stojan.

 

Cílem služby Denního stacionáře je dát lidem s kombinovaným postižením možnost denního pobytu s aktivizačními službami odpovídajícími jejich specifickým potřebám a omezit jejich izolaci od společenského prostředí. Umožnit aktivní kontakt a sdílení se skupinou lidí s podobnými problémy a potřebami. Pro jejich pečující rodinné příslušníky je tato služba velkým přínosem v odlehčení od péče o své blízké během dne.

 

K rozhodnutí zřídit tento speciální Denní stacionář vedla absence podobného zařízení ve Středočeském kraji.

Zpět do obchodu